Algemene voorwaarden

Factuur

De factuur wordt  gemaild of op verzoek via de post opgestuurd en dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening op rekeningnummer NL 98 RABO 0116 5174 25  t.n.v. Praktijk voor Coaching en Psychosociale Hulpverlening drs  A.J. Root.  Indien de factuur niet tijdig is betaald krijgt u een eerste herinnering. Bij de tweede herinnering ben ik helaas genoodzaakt om adminstratiekosten van 25 euro per factuur in rekening te brengen. De consultprijs is op de website gepubliceerd.

Afzeggen afspraak

Afspraken voor consulten kunnen op werkdagen minimaal 48 uur vantevoren worden afgezegd per telefoon of email zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Bij niet tijdige afzegging ben ik helaas genoodzaakt om het volledige tarief in rekening te brengen. Afmelding voor een cursus, workshop of training kan tot drie weken voor aanvang kostenloos worden gedaan via mail of telefoon. Bij afmelding vanaf drie weken voor aanvang of bij niet verschijnen wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Beroepscode

Ik werk volgens de beroepscode van de beroepsvereniging de LVPW. Zie www.lvpw.nl voor Beroepscode 2011- definitief 2022. Op verzoek mail ik u de beroepscode.

Behandel- en begeleidingsovereenkomst

Als onderdeel van de intakeprocedure sluit ik met u een behandelovereenkomst af. Het privacy document is onderdeel van deze overeenkomst en wordt u tijdens de intake procedure overhandigd c.q. gemaild. Op uw verzoek wordt het privacydocument op papier aan u overhandigd c.q. per post verzonden. De door u verstrekte persoonsgegevens en informatie is conform de AVG alleen voor mij toegankelijk en wordt nooit zonder uw schriftelijke toestemming vooraf met derden gedeeld. Conform de WGBO is er m.b.t. uw behandeldossier een bewaarplicht van 20 jaar. Op uw verzoek heeft u inzage in uw behandel dossier en wordt (delen van) het dossier vernietigd. 

Privacy Statement

Klachtenregeling en tuchtrecht

Als geregistreerd lid van beroepsvereniging psychosociaal werk LVPW is de klachtenregeling van de LVPW van toepassing. Hiermee zijn uw rechten als client gewaarborgd. Zie www.lvpw.nl  bij het kopje client en daar bij klachtenregeling.  U kunt het klachtenreglement downloaden van deze site, op verzoek zal ik de klachtenregeling en reglement aan u mailen. Als Registertherapeut RBCZ is tevens het Tuchtrecht van de RBCZ/TCZ op mij van toepassing. Hiermee zijn uw rechten als client tevens gewaarborgd. Zie  www.tcz.nu. Op deze site kunt u informatie vinden over het indienen van een klaagschrift bij het College van Beroep. Ik ben tevens aangesloten bij de geschillencommissie SCAG zie www.scag.nl waar u de klachtenfolder kunt downloaden. Op verzoek mail ik u de klachtenfolder.
‚Äč
Disclaimer

Disclaimer