Algemene voorwaarden

Factuur

De factuur wordt meegegeven of opgestuurd en dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening op rekeningnummer NL 98 RABO 0116 5174 25  t.n.v. Praktijk voor Coaching en Psychosociale Hulpverlening drs  A.J. Root.  Indien de factuur niet tijdig is betaald krijgt u een herinnering. Bij de tweede herinnering ben ik helaas genoodzaakt om adminstratiekosten van 15 euro per factuur in rekening te brengen. De consultprijs is op de website gepubliceerd.

Afzeggen afspraak

Afspraken voor consulten kunnen op werkdagen minimaal 48 uur vantevoren worden afgezegd per telefoon of email zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Bij niet tijdige afzegging ben ik helaas genoodzaakt om het volledige tarief in rekening te brengen. Afmelding voor een cursus, workshop of training kan tot twee weken voor aanvang kostenloos worden gedaan via mail of telefoon. Bij afmelding vanaf twee weken voor aanvang of bij niet verschijnen wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Beroepscode

Ik werk volgens de beroepscode van de beroepsvereniging de LVPW en RBCZ. Zie www.lvpw.nl en www.rbcz.nu
 

Behandel- en begeleidingsovereenkomst
Het privacy document is onderdeel van  deze overeenkomst wordt u tijdens de intake procedure overhandigd. De door u verstrekte persoonsgegevens en informatie  is alleen voor mij toegankeljk en wordt nooit zonder schriftelijke toestemming vooraf met derden gedeeld.

Klachtenregeling en tuchtrecht

Als geregistreerd lid van beroepsvereniging psychosociaal werk LVPW is de klachtenregeling van de LVPW van toepassing. Hiermee zijn uw rechten als client gewaarborgd. Zie www.lvpw.nl  bij "Voor clienten" en vervolgens "Klachtencommissie". Als Registertherapeut RBCZ is tevens het Tuchtrecht van de RBCZ/TCZ van toepassing. Hiermee zijn uw rechten als client tevens gewaarborgd. Zie www.rbcz.nu en www.tcz.nu. Ik ben tevens aangesloten bij de geschillencommissie SCAG www.scag.nl