Werkwijze

Coaching is begeleiding gericht op het realiseren van concrete doelen. Psychotherapie en psychosociale therapie zijn intensievere vorm van begeleiding bij problemen in je dagelijks functioneren, je algemeen welbevinden en bij levens - en zingevingsvragen. 

De aanpak van mijn begeleiding stem ik af op jou en jouw hulpvraag. Jij en jouw hulpvraag staan centraal. Ik luister met een open en onbevangen houding. Ik begeleid je bij het verkennen en verhelderen van je probleem of hulpvraag.

Ik luister, stel je vragen ter verduidelijking en verdieping. Ik spiegel je je verhaal, je gevoelens, je gedachten, je lichaamstaal. Zodat jij helder krijgt wat er speelt, de dingen weer op een rij. Ik werk vanuit de clientgerichte gesprekstherapie en de ACT Therapie (Acceptance en Commitment Therapie). ACT Therapie is een wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie die zijn effectiviteit door wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen. Bij relatietherapie werk ik met Emotionaly Focused Therapy. Bij angst- en traumabehandeling werk ik met EMDR. Het kan zijn dat er psychische patronen, zelfbeelden en gedachten zijn die je belemmeren het leven te lijden dat je wilt. Dan is het nodig om dieper te onderzoeken wat er speelt. Ik begeleid je daarbij met ervaringsgerichte methodieken die passend zijn bij jou en jouw situatie. Bv. focussen, mindfulness (aandachttraining), visualisaties, ACT Therapie en andere methoden uit de cognitieve gedragstherapie.

Bij coaching in de werksituatie combineer ik mijn ervaring als coach& therapeut met mijn ruime werkervaring als leidinggevende, manager en bestuurder. We werken doelgericht aan jouw hulpvraag of probleemstelling.

Ik licht vantevoren de aanpak toe. Zodat je geinformeerd en betrokken bent bij de begeleiding. De essentie is dat we samenwerken. Ik ga vertrouwelijk om met wat je me vertelt. Na de kennismaking volgt in  het eerste consult de verdere intake. We bespreken de aanpak, het begeleidingstraject. Het aantal sessies bepalen we in onderling overleg. We evalueren steeds na een aantal sessies waar je staat en hoe verder met de begeleiding.

Je kunt me ook mailen voor email- consult.