Mijn achtergrond

Mijn achtergrond is een universitaire studie Klinische psychologie en Andragogie aan de VU in Amsterdam. Ik heb bij MoveaMountain Bewustzijnstrainingen de opleiding tot coach/counselor gedaan.
De afgelopen 12 jaar heb ik bijscholingen gedaan o.m. op het gebied van meditatie en mindfulness (Mindfulness Based Cognitive Therapy), Cognitieve gedragstherapie (ACT Acceptatie en Commitment Therapie), EMDR (traumaverwerking), Focussen, Stervensbegeleiding & Rouwverwerking, Emotionally Focused Therapy (relatietherapie), Yin yoga teacher training, psychosociale begeleiding bij chronische ziekte, bv. kanker, IBD of Pancreatitis. 

Ik heb ruim 30 jaar gewerkt als docent, leidinggevende, manager, bestuurder voordat ik in 2008 in Diever neerstreek.  Ik heb gewerkt in het onderwijs, semi- overheid, ICT branche en gezondheidszorg. De rode draad in al mijn banen is het begeleiden van persoonlijke groei, ontplooiing en gedragsverandering. Daarnaast heb ik een aantal jaren gewerkt als (vrijwillige) stervensbegeleider in een hospice. Ik werk professioneel maar ook betrokken.

Vanaf 2002 heb ik mijn eigen praktijk. Coaching en psychosociale hulpverlening bij problemen in relatie, gezin, problemen op het werk. Bij gevoelens van onzekerheid, minderwaardigheid, angst, verdriet, depressieve gevoelens. Burnout. Verwerken van verlies, echtscheiding of andere ingrijpende gebeurtenissen. Hanteren van conflicten. Onbestemde gevoelens van onvrede. Zoeken naar zin en zingeving. Relatietherapie: hervinden van onderlinge betrokkenheid en verbondenheid in de relatie.
Tevens verzorg ik t.b.v. stressvermindering Yin yoga & Mindfulness lessen.

Ik ben geregistreerd lid van de Beroepsvereniging voor Psychosociaal Werk LVPW en Register therapeut RBCZ. Dit betekent dat mijn deskundigheid regelmatig wordt getoetst en dat de meeste zorgverzekeraars de consulten (gedeeltelijk) vergoeden.Tevens dat de klachtenregeling van de LVPW en het tuchtrecht van de RBCZ van toepassing zijn. Ik ben Mindfulnesstrainer en lid van de Vereniging voor Mindfulness. 

Meer informatie over hoe ik werk, kun je vinden bij mijn Werkwijze.