Relatietherapie

Wachttijd: er is bij mij een clientenstop voor relatietherapie. Ik kan je wel doorverwijzen naar een relatietherapeute in Wateren. 

Verbondenheid is de basis van een bevredigende partnerrelatie: de plek waar je jezelf kunt zijn, waar je open naar elkaar kunt luisteren, je je veilig voelt bij elkaar, je je door elkaar geaccepteerd en geliefd voelt, je een plezierig lichamelijk contact hebt.
Soms zijn goede wil en je best doen niet voldoende om de relatie met je partner goed te houden. Sommige problemen komen steeds terug en je komt er samen niet uit:
• je leeft langs elkaar heen
• jullie drijven steeds verder weg van elkaar
• je hebt steeds ruzie met elkaar, maar eigenlijk weet je niet waarover dat gaat
• je maakt geen tijd meer voor elkaar
• ondanks je relatie voel je je eenzaam
• jouw behoefte aan seks en intimiteit is verschillend van die van je partner
• jullie hebben vaak ruzie over jullie families
• je voelt of weet dat je partner je niet trouw is, wat nu?
• je bent zelf verliefd geworden op iemand anders…….

De meeste problemen in de relatie ontstaan doordat één van beiden (of allebei) een gemis aan verbondenheid ervaart.
De ene partner probeert dan krampachtig de ander in de relatie te betrekken door bv. kritiek te uiten of eisen te stellen. Dat kan gaan over dat de ander vaak te laat komt, te weinig tijd besteedt aan de relatie, over het huishouden, de kinderen etc.
De andere partner wil ruzie voorkomen en sluit zich af voor die verwijten of gaat de zaak sussen. Als reactie gaat de eerste partner nog meer verwijten maken, waarop de ander zich verder terugtrekt en zo gaat het maar door.

Ik help jullie te ontdekken in welk patroon je samen terecht gekomen bent. Als dat duidelijk is geworden, onderzoeken we welke eventuele onzekerheden, angsten en verlangens bij beide jullie leven.
Zo kan bv. de angst om verlaten te worden of de angst om niet goed genoeg te zijn en niet te kunnen voldoen aan de wensen van de ander een rol spelen. Vaak speelt de behoefte aan begrip, waardering, gezien worden door de ander.
Verbondenheid kan weer groeien als beide partners hun onzekerheden, angsten en verlangens naar elkaar durven uiten en voor elkaar openstaan.
Soms zijn er in het verleden gebeurtenissen geweest, die niet of onvoldoende zijn gesproken met elkaar. Bv. wanneer één van beiden zich in een belangrijke fase niet door de ander gesteund voelde, of als één van beiden de ander ontrouw is geweest.

Door dit soort kwesties in een veilige setting samen te onderzoeken en uit te spreken ontstaat er een nieuwe verbondenheid. Dat is zeker niet gemakkelijk als de relatie al langer moeizaam is. Een onpartijdige therapeut is daarbij steunend voor jullie allebei.
Emotionally Focused Therapy is therapievorm waarin jullie je manier van contact maken en de daarbij behorende gevoelens onderzoeken. Deze therapie is gericht op het bevorderen van de onderlinge emotionele verbondenheid. Kan ik je bereiken? Wil je je emotioneel voor me openstellen? Laat je me in mijn waarde en blijf je bij me? Als er voldoende onderlinge verbondenheid en betrokkenheid is, ervaar je je relatie als bevredigend.

Tijdens de relatietherapie kun je ook tot de conslusie komen dat je niet verder wilt met elkaar als partners. Dan richt de begeleiding zich op een respectvol uit elkaar gaan en het samen vorm geven aan gezamenlijk ouderschap.