30 Jun 2017
Burnout begeleiding
Burn out en overspannenheid: je bent zo MOE en het lijkt dat maar niet over te gaan!
Omdat je lichaam niet meer op een normale manier (paar nachtjes goed slapen, weekendje weg) kan herstellen. Je herstelvermogen is aangetast door langdurige roofbouw. Door te lang en te hard werken, door te lang en teveel spanning in je leven. Begeleiding van burn out en overspannenheid begint met het stoppen van de roofbouw en het verbeteren van je herstelvermogen. Dit doen we door een uitgekiend dagschema van afwisselend actief zijn in een rustig tempo en perioden van rust en ontspanning. Zo bouw je weer energie op, je leert je beter te ontspannen, je leert je gezonde balans te bewaken.
Pas dan heb je de energie om samen te onderzoeken wat de oorzaken zijn dat je in de burnout fuik bent gezwommen. Vaak is dat een combinatie van je eigen gedrag (bv. geen nee zeggen, je over verantwoordelijk gedragen, zeer perfectionisch zijn, permanent in de zorgstand voor anderen staan) en omstandigheden op je werk (bv. reorganisatie, fusies, andere leidinggevende, ander team) of in je prive leven (bv chronisch zieke partner of kinderen). In de begeleiding komen deze aspecten aan de orde om te voorkomen dat je in de toekomst weer in de fuik zwemt of na de verzuimperiode teruggaat naar een voor jou ziekmakende omgeving.